Komandinė rungtis "Išgelbėk draugą"

Išgelbėk draugą. Ar teko kada nors gabenti ligonį ar “sužeistąjį” neštuvais? Rungtyje dalyvauja 4 „nešėjai“ ir 1 “ligonis”, komandos tikslas sutvarstyti teisingai koją ir pernešti sužeistąjį iš taško A į tašką B. Itin svarbu teisingai sutvarstyti koją, o antras faktorius yra laikas.